Select Page

PERSONVERNERKLÆRING FOR Design Daniela Lima, 917313709 MVA
(heretter DEDALI)

Denne personvernerklæringen forteller hvordan DEDALI samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på dedali.no og www.elevations.academy og kundene til DEDALI. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Design Daniela Lima
DEDALI er et enkeltmannsforetak drevet av Daniela Lima. DEDALI bistår kundene sine med grafiske tjenester, profilering, webdesign og produktivitet coaching.
Daniela Lima er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av DEDALI.

Personopplysninger
Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
Tilgang til Personopplysninger hos DEDALI er begrenset kun til Daniela Lima.
DEDALI avslører ikke opplysninger om sine kunder til andre parter, unntatt når loven krever det.

Regnskap
TF regnskap as fører DEDALI sitt regnskap og får derfor tilgang til alle fakturaer med opplysninger om DEDALI sine kunder. Denne informasjonen brukes kun til å holde orden på regnskap, i tillegg til lovpålagte krav om bokføring.

DEDALI sin behandling av personopplysninger
Når du kontakter DEDALI behandler Daniela Lima opplysninger kun for å kunne besvare ditt spørsmål. DEDALI lagrer opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre oppdrag og besvare dine henvendelser. Informasjonene er lagret trygt hos DEDALI på eksterne harddisk.

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:
Du har bestilt våre tjenester.
Du er vår samarbeidspartner eller underleverandør.

Opplysninger som ligger i DEDALI sin database brukes utelukkende som grunnlag for å utføre bestilte oppdrag og besvare henvendelser.

DEDALI er forpliktet til å lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. DEDALI er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

E-post og telefon
Dersom du kontakter DEDALI per e-post, vil DEDALI lagre din henvendelse, svar og din e-postadresse.
DEDALI benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.
Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.
DEDALI benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive, taushetsbelagte, eller andre fortrolige opplysninger skal ikke sendes med e-post. Vanlig e-post er ukryptert.

Nettsiden
På dedali.no og www.elevations.academy kan du be Daniela Lima å ta kontakt med deg for å bistå med sine tjenester. Personopplysninger DEDALI får inn ved slike henvendelser blir ikke benyttet til andre formål enn å ta kontakt med de som henvender seg via kontaktskjema.

DEDALI benytter seg ikke verken av informasjonskapsler eller Google Analytics. Du kan besøke nettsiden og se gjennom uten at det avdekker personlige opplysninger. Du forblir anonym ved å gå inn på nettsiden, og ikke på noe tidspunkt vil vi kunne identifisere deg.

Dine rettigheter
Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Har du spørsmål om våre retningslinjer for personvern eller om dine personlige data lagret hos oss kan du sende en e-post til denne adressen: daniela@dedali.no

KONTAKTINFORMASJON

E-post: daniela@dedali.no
Telefon: 99571549
Postadresse: Madlandsvegen 650, 4330 Ålgård
Organisasjonsnummer: 917313709MVA

www.dedali.no
www.elevations.academy

Sist endret: 14.12.2018